search
Log In
11 votes
66 views
Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa ? Terima kasih.
in Human Resource Management 8,870 points 11 21 47
retagged by

2 Answers

5 votes
 
Best answer
Mungkin CREaTE boleh membuat kajian lebih lanjut bagi memperbanyakkan lagi kursus secara online dan dapat memberi saguhati kepada penceramah-penceramah ini.

Menjimatkan masa dan kos dan kos tersebut boleh digunapakai dan diperbanyakkan lagi untuk kursus-kursus yang memerlukan latihan amali atau hands-on.
24,630 points 15 55 145
selected by
1 vote
boleh. rujuk 1PP WP 1.8
1,230 points 3 6 16
...