search
Log In
3 votes
21 views

Dimaklumkan bahawa Laporan Status CoP & Portal JCoP Cafe (Sukuan Pertama 2020) telah dibentangkan pada Mesyuarat Jawatankuasa Pelaksanaan dan Pemantauan Pembudayaan Ilmu Bil. 1/2020 JKR Malaysia pada 12 Jun 2020. 

Laporan tersebut boleh dimuat turun melalui https://bit.ly/3fBEBs1 @syahmi

in Miscellaneous 51,920 points 33 88 182 1 flag
0
terima kasih tuan di atas infomasi

Please log in or register to answer this question.

...