search
Log In
4 votes
77 views
Apakah spesifikasi minimum untuk CCTV yang biasa digunapakai dalam projek JKR? Kepada pihak manakah yang perlu dirujuk untuk mendapatkan spesifikasi ini?
in ELV (Extra Low Voltage) 800 points 2 4 14

1 Answer

6 votes
 
Best answer
Bagi lukisan CCTV, pertama sekali perlulah disemak oleh CGSO, JPM bagi keperluan kedudukan serta keperluan min specifikasi CCTV berdasarkan jenis projek.

Bagi spesifikasi dan keperluan teknikal, tuan boleh merujuk Unit ELV, Cawangan Kejuruteraan Elektrik bagi khidmat nasihat berkaitan rekabentuk CCTV.

Sekian, terima kassih
32,010 points 39 105 232
selected by
...