search
Log In
2 votes
45 views
Apakah yang perlu diambil tindakan aliran kerja dalam SKALA setelah laporan penilaian GN2 berwarna kuning?
in Scope Management 140 points 1 1 4

1 Answer

1 vote

Di mana isu perlu diselesaikan dan projek boleh diteruskan.  Perkara yang dibangkitkan dalam semakan perlu ditandatangani sebelum langkah seterusnya untuk semakan Gerbang Nilai yang berikut.

Status kuning berlaku dalam keadaan berikut :- 

  • Apabila soalan bukan kriteria wajid dijawab "TIDAK"

(Rujuk : Garis Panduan Gerbang Nilai Jabatan)

15,670 points 20 42 116
...