search
Log In
5 votes
26 views

Mohon pencerahan daripada urus setia portal sama ada terdapat perbezaan di antara peranan dan tanggungjawab Moderator dan SME. 

Terima kasih.

in Helpdesk 12,310 points 10 36 85

1 Answer

3 votes

Terima kasih atas pertanyaan, Pn @SKhadijah

Peranan moderator Portal JCoP Cafe merangkumi aspek berikut:

  1. Mempromosikan dan menggalakkan penggunaan JCoP Cafe yang aktif secara berterusan
  2. Memantau penggunaan JCoP Cafe dari semasa ke semasa
  3. Mengenalpasti dan mencadangkan domain/sub-domain baru JCoP Cafe yang berkaitan dengan bisnes Jabatan 
  4. Meneliti dan memberi maklumbalas kepada isu/soalan yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing dalam tempoh yang munasabah

Manakala peranan SME dan Pakar Rujuk Jabatan adalah:

  1. Meneliti dan memberi maklumbalas kepada isu/soalan yang berkaitan dengan bidang kepakaran masing-masing dalam tempoh yang munasabah
  2. Mengenalpasti dan mencadangkan domain/sub-domain baru JCoP Cafe yang berkaitan dengan bisnes Jabatan

Senarai lengkap moderator, SME dan Pakar Rujuk Jabatan boleh dirujuk di laman berikut: https://jcop.vms.my/jcop-cafes-moderators/

53,770 points 33 88 185
...