search
Log In
2 votes
22 views
Berapa bilangan kekerapan semakan ke atas SENARAI SEMAK PENILAIAN PEMATUHAN PERUNDANGAN KEPADA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN (JKR.PK(O).04C-01) perlu dilaksanakan oleh PDT?
in Technical & Contract Admin 340 points 2 3 7

1 Answer

2 votes
rujuk kepada perkara 5.5 PP/ WPP /PTB/ PDT dan PAs/ PKT perlu menjalankan penilaian terhadap pematuhan sekurang-kurangnya setahun sekali, untuk menilai semula pematuhan kepada keperluan perundangan dan juga lain-lain keperluan.

Terima Kasih
3,930 points 3 21 54
...