search
Log In
16 votes
181 views
in Project Management 6,020 points 11 32 55
0
Untuk pengetahuan puan, saya adalah salah seorang kakitangan JKR yang telah terlibat dengan QLASSIC ini semasa saya berada di Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan JKR dahulu (sebelum cawangan ini dibubarkan). Pada pendapat saya sendiri, adalah bagus untuk menyerapkan QLASSIC ini di dalam setiap projek JKR kerana dapat banyak membantu dari segi kualiti sesuatu projek selepas projek tersebut siap. Pelbagai aspek yang kami uji (termasuk kualiti dinding, kemasan, pintu, tingkap dll). Selepas setiap aspek diuji, kami akan mengira jumlah peratusan projek tersebut untuk dinilai sebagai projek yang berkualiti atau tidak.

Sekiranya QLASSIC ingin diserapkan di dalam JKR, saya adalah kakitangan yang akan menyokong dengan usul itu.

(Sekadar berkata dari pengalaman)

3 Answers

4 votes
Untuk pengetahuan puan, saya adalah salah seorang kakitangan JKR yang telah terlibat dengan QLASSIC ini semasa saya berada di Cawangan Penyelidikan dan Pembangunan JKR dahulu (sebelum cawangan ini dibubarkan). Pada pendapat saya sendiri, adalah bagus untuk menyerapkan QLASSIC ini di dalam setiap projek JKR kerana dapat banyak membantu dari segi kualiti sesuatu projek selepas projek tersebut siap. Pelbagai aspek yang kami uji (termasuk kualiti dinding, kemasan, pintu, tingkap dll). Selepas setiap aspek diuji, kami akan mengira jumlah peratusan projek tersebut untuk dinilai sebagai projek yang berkualiti atau tidak.

Sekiranya QLASSIC ingin diserapkan di dalam JKR, saya adalah kakitangan yang akan menyokong dengan usul itu.

(Sekadar berkata dari pengalaman)
620 points 5
3 votes
Jika QLASSIC digunakan, adakah JKR QMS ISO 9001:2008 sudah tidak relevan lagi digunakan dalam menjaga kualiti di dalam pengurusan projek JKR?
9,660 points 5 25 85
1 vote

Pada pandangan saya adalah wajarnya QLASSIC ini diperkenalkan dan diserapguna dalam projek swasta yang terlibatkan dengan danar dari syarikat GLC sebagai satu tanda ukuran untuk menjaminkan kualiti pembinaan tercapai dan pulangan perlaburannya adalah bermanfaat.

Ia tidak perlu lagi diserapguna secara terusnya kedalam projek JKR kerana konsep dan kaedahnya hampir sama dengan semakkan kualiti pembinaan yang termaktub dalam proses penyerahan asest untuk tujuan senggara yang berasas dan berteraskan kandaungan yang ada dalam perkeliling KPKR 3/2009.

49,820 points 107 197 359
...