search
Log In
5 votes
46 views
Umumnya kerja-kerja ubahsuai dan naiktaraf ini terdapat elemen rekabentuk dan merupakan proses pewujudan aset yang baharu, sebagai contoh : blok tambahan, tingkat/aras tambahan dan ubah suai penggunaan ruang.

Rujukan :
Prosedur JKR.PK(O).09
Prosedur JKR.PK(O).02
in Fixed Asset (Tak Alih) 4,020 points 4 15 42
retagged by

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Secara amnya CKAS mempunyai bahagian-bahagian yang mempunyai pengkhususan rekabentuk struktur dan sivil, bahagian rehabilitasi dan komservasi struktur serta juga bahagian forensik sivil dan struktur.

Sehubungan dengan itu, pengujudan asset baru yang melibatkan blok tambahan, aras tambahan, ruang tambahan atau perubahan kepada ruang adalah merupakan skop yang biasa dilaksanakan oleh Cawangan ini.
50,680 points 25 104 239
selected by
...