search
Log In
10 votes
75 views
in Human Resource Management 920 points 2 3 8

1 Answer

6 votes
Mohon pencerahan bagi soalan ini. Adakah yang dimaksudkan itu kerja-kerja yang tidak tersenarai dalam SKT tahunan?  Atau maksud Puan, kerja sampingan itu merangkumi arahan khusus seperti terlibat dengan SSR, Mento-Mentee, kerja audit atau ???

Setahu saya sepanjang di CPK, saya tak pernah dengar kajian ini. Tetapi CPK ada laksanakan survey berkaitan kepuasan kerja tetapi resultnya rasanya belum keluar lagi.

Untuk makluman antara fungsi sistem MyKJ JKR ialah untuk menentukan beban tugas STAF JKR tetapi agak kurang sambutan dari kalangan STAF JKR yang Update MyKJ dengan senarai tugas mereka.

Saya amat bersetuju sekiranya, perkara ini diketengahkan untuk kebaikan staf JKR terutamanya kumpulan P&P.

 

Sekian terimakasih
27,610 points 73 158 200
...