search
Log In
4 votes
33 views
Adakah wajar pelaksanaan Lawatan dan Taklimat Tapak selepas pasca PKPP Pandemik COVID 19 dilaksanakan oleh KKR?
in Contract Management 2,110 points 5 16 30

1 Answer

3 votes
Selagi mana sesi lawatan dan taklimat tapak dapat dilaksanakan berpandukan kepada SOP yang telah ditetapkan dengan pemantauan yang rapi, sewajarnya aktiviti tersebut diteruskan pasca PKPP.
7,930 points 5 22 54
...