search
Log In
4 votes
32 views
Adakah wajar pelaksanaan Lawatan dan Taklimat Tapak selepas pasca PKPP Pandemik COVID 19 dilaksanakan oleh KKR?
in Contract Management 2,090 points 5 15 29

1 Answer

3 votes
Selagi mana sesi lawatan dan taklimat tapak dapat dilaksanakan berpandukan kepada SOP yang telah ditetapkan dengan pemantauan yang rapi, sewajarnya aktiviti tersebut diteruskan pasca PKPP.
7,460 points 5 22 53
...