search
Log In
7 votes
47 views
Bagaimana untuk pastikan kerja pembaikan yang dituntut oleh kontraktor telah dilaksanakan di tapak (Kuarters rumah teres, teres berkembar & banglo)?
in Fixed Asset (Tak Alih) 11,340 points 7 11 17

2 Answers

3 votes
Adakah ini melibatkan kerja maintenance atau pembaikan akibat kerja kurang sempurna oleh kontraktor?
50,390 points 25 104 239
3 votes

Sekadar memberi pandangan.....

Secara lazimnya kontraktor tidak digalak melaksanakan apa-apa jua kerja tambahan melainkan telah mendapat kelulusan bertulis dari pihak berkuasa yang dipertanggunjawapkan dengan kuasa tersebut.

Disamping itu segala kerja tambahan melainkan telah dipersetujui lebih awal dan telah dimasukkan kedalam kontrak sebagai satu skop tambahan perlu dibincang dan melalui proses permohonan dan kelulusan.

Balik pada persoalan bagaimana untuk pastikan kerja pembaikan yang dituntut oleh kontraktor telah dilaksankan di tapak, prosesnya adalah sangat senang. Pihak tuan hanya perlu memastikan segala syor kerja pembaikan yang diluluskan itu dibekal dengan satu set Detail Method Statement yang telah diluluskan untuk dijadikan sebagai panduan untuk menyemak pencapaian kualiti kerja. Disamping itu setiap permulaan kerja wakil atau pihak harus dimaklumkan masa dan tarikh permulaannya.

Andai apa yang telah dibincang dan dilaksanakan seperti syor di atas, maka sudah pasti tidak lagi tertimbulnya masalah yang tuan hadapi.

49,820 points 107 197 359
...