search
Log In
12 votes
129 views
in Human Resource Management 23,880 points 32 80 152

1 Answer

2 votes
Sememangnya memang tidak diambilkira sebagai contoh bagi Pembantu Teknik yang telah lama berkhidmat dalam skim yang sama memang telah tidak diambilkira walaupun telah 20 tahun berkhidmat.

Setelah memasuki jawatan jurutera maka tahun perkhidmatan hanya dikira bermula dari jawatan jurutera sahaja bagi kenaikan pangkat tetapi JPA membenarkan tahun perkhidmatan dikira untuk disambung bukan tujuan untuk kenaikan pangkat dalam skim perkhidmatan yang baru.
42,870 points 28 108 208
edited by
0
Kita sepatutnya syorkan "time-based promotion" seperti yang digunakan untuk doktor tetapi pengesyoran ini tidak dilayan oleh JPA. Mengapa???
0
Keadaan semasa kenaikan pangkat di JKR - Seniority tidak begitu di ambil kira. Junior dah ramai mendahului senior dalam kenaikan pangkat - terutama di senior dari Negeri.. markah LNPT pegawai di Negeri tidak setinggi pegawai di Ibu Pejabat.
...