search
Log In
5 votes
68 views
Sekiranya terdapat peningkatan kos dalam reka bentuk, bagaimana JKR hendak "Design to Cost"?
in Contract Administration 540 points 1 6 10

1 Answer

3 votes

Ini hanya pandangan saya sahaja di mana sedang berkhidmat di Pejabat HOPT ketika ini.

Semasa fasa perancangan, sebelum lukisan konsep dilaksanakan oleh HODT Arkitek, HOPT perlulah mengadakan mesyuarat bagi membincangkan siling projek yang telah diberi oleh pihak pelanggan mengikut brief projek.  Salah satu pekara yang dibincangkan adalah penyediaan PDA awalan oleh HODT Ukur Bahan dengan mendapat input dari semua disiplin HODT adalah penting bagi penentuan kecukupan kos projek yang telah ditetapkan.
Perlaksanaan projek masa kini, pihak pelanggan telah menetapkan tiada tambahan kos di mana pihak JKR perlu Design to Cost dan antara cadangan perkara yang perlu dikorbankan oleh pihak pelanggan adalah salah satu seperti berikut:-
1. Mengurangkan keluasan lantai (SOA)

2. Mengurangkan skop kerja

3. Tidak memasukkan item pembelian peralatan, pembelian perabut, pemindaan peralatan/perabut dan lain-lain.

Sekian sahaja, saya budak baru belajar. smiley

19,280 points 21 43 139
...