search
Log In
7 votes
56 views
Lukisan terukur adalah lukisan mengikut skala yang dihasilkan melalui kaedah pengukuran terhadap bangunan sedia ada.

Bagi membolehkan kerja-kerja penyenggaraan dilaksanakan dengan lebih terancang dan berkesan, maklumat pada lukisan terukur adalah diperlukan sebelum kerja-kerja dapat dimulakan. Ketiadaan lukisan siap bina pada aset-aset bangunan lama (termasuk warisan) merupakan antara cabaran kepada perlaksanaan kerja-kerja penyenggaraan. Lukisan terukur perlu dihasilkan terlebih dahulu dan barulah perlaksanaan kerja dapat diteruskan.

Walaubagaimanapun, sehingga kini belum ada ketetapan pihak mana yang bertanggungjawab untuk melantik perunding untuk menghasilkan lukisan terukur atau bagaimanakah ketetapan proses untuk menjalankan kerja-kerja penyenggaraan yang melibatkan penghasilan lukisan terukur terlebih dahulu? Mohon pandangan tuan puan.
in Fixed Asset (Tak Alih) 3,510 points 4 14 37

1 Answer

4 votes

Sekadar memberi pandangan.....

Bukan semua kerja-kerja penyenggaraan memerlukan lukisan terukur terutama pada aset-aset bangunan lama (termasuk warisan) melainkan skop kerja itu ada terlibat dan berkaitan dengan isu-isu tanah dimana penentuan sempadan lot tanah itu menjadi isu utama.

Demi memudahkan proses diperingkat awal, adalah wajarnya pihak berkaitan membeli satu naskah Certified Plan (CP) sebagai panduan untuk menentukan kesahihan kedudukan bangunan sebelum membuat penentuan keperluan untuk melantik Juruukur Tanah bertauliah bagi melaksankan kerja ukur halus demi justifikasi batu sempadan lot tanah.

Balik pada persoalan lantikan untuk kerja ukur, pihak tuan boleh memasukkan ia sebagai salah satu item utama dalam kontrak sebelum lantikan dimuktamadkan. Kos dan keperluan data harus dinyatakan dengan jelasnya ke dalam BQ demi memudahkan proses lantikan.

49,180 points 107 197 357
...