search
Log In
4 votes
94 views
Di dalam surat perlantikan PTB, arahan-arahan tugas PTB adalah tidak jelas bagi saya. Mohon pihak atasan mengemukakan tugasan sebenar PTB. Adakah tugas PTB berbeza jika projek itu adalah projek konvesional (dalaman), konvesional (perunding) dan reka & bina?
in Civil 280 points 1 2 6

2 Answers

4 votes
Bidang tugas dan liabiliti berbeza mengikut kontrak. Kalau D&B lebih kepada auditan dan material checking. Kalau konversional tugas PTB adalah pengawas kerja di tapak.
3,930 points 3 22 54
5 votes

Selain itu, puan boleh rujuk kepada:-

PK 4.7 : Peranan Dan Tanggungjawab Pegawai Penguasa/ Pengarah Projek Secara Am Dalam Mengawal Selia Projek Pembangunan Kerajaan 

dan

PROSEDUR PEMBINAAN DAN PENYELIAAN TAPAK  BINA

[JKR.PK(O).04]
19,280 points 21 43 138
...