search
Log In
2 votes
54 views
Bilakah masa yang sepatutnya Mesyuarat Pra-Pembinaan dijalankan?

Siapakah yang sepatutnya mempengerusikan mesyuarat tersebut?

Apakah isu-isu dan agenda penting yang perlu dijadikan sebagai tajuk perbincangan dalam mesyuarat?
in Contract Administration 49,130 points 107 197 356

1 Answer

3 votes
 
Best answer

1. Dicadangkan diadakan mesyuarat pra pembinaan sebelum tarikh milik tapak.

2. Mesyuarat dipengerusikan oleh Pegawai Penguasa atau Wakil Pegawai Penguasa Utama (sekiranya telah dilantik)

3. Isu dan Agenda boleh rujuk Dokumen SPB seperti di bawah

4,580 points 3 15 30
selected by
1
Terima kasih atas perkongsian....
0

Terima kasih Tn @shahairulsairi atas perkongsian  

...