search
Log In
1 vote
31 views
Penamatan kontrak projek Reka & Bina, apakah langkah yang boleh diambil oleh pihak JKR sekiranya perunding tidak mengeluarkan letter of release.
in Contract Management 19,300 points 21 43 139

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Pendapat naif saya:

Bagi perkara ini, sekiranya sesuatu kontrak telah ditamatkan disebabkan beberapa faktor yang menyebabkan perunding yang dilantik oleh pihak kontraktor bagi projek reka dan bina turut terjejas.

Untuk perkara yang diajukan sekiranya perunding tidak mengeluarkan letter of release, pihak puan perlu menyemak semula keperluan letter of release kepada JKR. Terdapat dua keadaan sekiranya Letter of Release (RL) diperlukan:

1. Keperluan RL daripada Perunding Asal, sekiranya:

i) Kontraktor asal yang ditamatkan tidak membuat bayaran sepenuhnya kepada perunding asal; dan

(ii) Tiada bukti pembayaran kepada perunding oleh kontraktor asal.

2. Keperluan RL tidak diperlukan daripada Perunding Asal, sekirannya:

(i) Kerajaan telah membuat bayaran kepada kontraktor asal;

(ii) Kontraktor asal telah menjelaskan bayaran kepada perunding; dan

(iii) Lukisan (drawings) telah diserahkan kepada Kerajaan.

Untuk perjelasan perkara ini pihak puan boleh rujuk di P.K 4.5 (Pindaan)- Tatacara Pengurusan Projek Sakit & Pelantikan Kontraktor Penyiap bagi Projek Sakit iaitu dibawah Item (4) (f) dan (g) -Pelantikan Perunding Asal atau Perunding Baharu Selepas Pengeluaran Notis Penamatan Kepada Kontraktor 

Terima kasih.

14,030 points 4 33 96
selected by
1
Terima kasih di atas pandangan tuan.

Bagaimana situasi kes, sekiranya pihak kerajaan telah membuat bayaran kepada kontraktor asal tetapi bayaran tidak dibuat kepada perunding?
1
Untuk perkara ini adalah bukan menjadi tanggungjawab kepada Kerajaan sekiranya pihak Kontraktor tidak membuat bayaran kepada Perunding kerana perjanjian kontrak atas Projek Reka dan Bina adalah perjanjian antara Kerajaan dan Kontraktor. Perunding yang dilantik adalah perjanjian asing antara Kontraktor dan Perunding (sekiranya Kontraktor mempunyai kepakaran rekabentuk dalaman, tiada keperluan lantikan perunding luar) serta tanpa penglibatan daripada pihak Kerajaan.

Untuk perkara ini aliran kerja perlu difahami.

Sekiranya kes puan menyatakan bahawa pihak Kerajaan telah membuat bayaran penuh kepada Kontraktor dan pembuktian dokumen lengkap, tidak perlu Release of Letter daripada pihak Perunding. Dalam erti kata lain, Perunding perlu bersemuka dengan pihak Kontraktor sendiri.
...