search
Log In
9 votes
100 views
in Assets & Facilities Management 22,410 points 22 84 142

1 Answer

1 vote
Kaedah pelaksanaan lukisan terukur boleh dilaksanakan secara beberapa kaedah:

i. kaedah manual ( hand measurement)

ii. Kaedah cantuman gambar mengikut grid sebenar atau dikenali sebagai foto berskala

iii. Kaedah digital menggunakan Computer‐Aided Drafting (CAD).

iv.  Kaedah fotogrammetri.
4,060 points 4 10 25
...