search
Log In
4 votes
70 views

Untuk menilai tender yang menggunakan program yang telah disediakan oleh ICT BPDI, Cawangan Kontrak Dan Ukur Bahan Versi, penilaian sebut harga ini adalah di bawah kategori Pakej Penilaian Tender Kerja Bangunan Bernilai Kurang Daripada RM20 juta.

in Contract Management 190 points 1 4

1 Answer

4 votes
 
Best answer

PAKEJ PENILAIAN TENDER KERJA MELEBIHI 10 JUTA

Untuk makluman tuan, Pakej Penilaian Tender Kerja Melebihi RM10 Juta telah siap dibangunkan oleh unit ICT CKUB dan boleh digunapakai berkuatkuasa pada 28/5/2021.Pembangunan pakej Penilaian Versi 3.1 ini telah mengambilkira SAKPKR BIL 12/2021 dan SAKPKR Bil 4/2013 dan juga PK2.1. 

Tatacara permohonan pakej dengan memuat turun borang di laman web ckub di pautan https://www.jkr.gov.my/ckubjkr/content/pakej-ict-ukur-bahan-0 dan perlu menghantar borang permohonan ke Unit ICT, CKUB (dalam tempoh 3 hari bekerja sebelum melaksanakan penilaian.

27,760 points 38 98 205
selected by
...