search
Log In
6 votes
42 views

Apakah implikasi kesan sampingan sekiranya seorang pegawai/kakitangan skim perkhidmatan kejuruteraan (J) tidak sempat melaksanakan penilaian Competency Identification (CI) disebabkan telah tamat tempoh yang diberi oleh Urusetia.

in Human Resource Management 180 points 2 4
edited by

1 Answer

–1 vote
my bos pernah gtau, ada impak pada kenaikan pangkat semasa naik pangkat yang memerlukan temuduga...
8,470 points 40 51 74
...