search
Log In
6 votes
62 views
Apakah yang seharusnya disiapkan/dibuat persediaan oleh WPP/PP sebelum sesuatu kontrak tersebut ditamatkan/terminated selain drp perkara dibawah supaya kontraktor tiada sebab untuk saman JKR selepas ditamatkan.

1. Buku harian tapak dikemaskini dengan lengkap (manpower, machine, progress) dan dittgn oleh kedua2 pihak?

2. Surat menyurat kepada kontraktor dijawab dalam masa yang munasabah dan berasas?

3. Semua bayaran tertunggak dijelaskan dan kelulusan Jawatankuasa diperolehi sebelum itu?

4. Surat2 amaran kelewatan , NUTP dan gambar2 kemajuan yang bertarikh direkodkan?

Permohonan lanjutan masa pihak kontraktor perlu diproses sebelum termination? Jika tiada sebab yang kukuh boleh reply "Permohonan anda ditolak atas sebab tidak kukuh?"

Jika ada perubahan rekabentuk/APK yang melibatkan kesilapan JKR tetapi kontraktor tidak pernah tuntut tambahan masa utk perkara tersebut, adakah perkara tersebut boleh menjadi asas beliau untuk saman JKR semula selepas penamatan?
in Technical & Contract Admin 6,450 points 14 36 93

1 Answer

3 votes

Tuan boleh rujuk emel  bertarikh 4 Nov 2020 dari Urusetia Makmal Penyelidikan Ukur Bahan CREaTE iaitu  KURSUS PENGALAMAN JKR MELIBATKAN KES MAHKAMAH di mana kursus diadakan untuk berkongsi pengalaman JKR melibatkan kes mahkamah. 

15,860 points 20 42 116
1
Terima kasih puan
0
sama-sama....
...