search
Log In
4 votes
79 views
Keperluan bagi mendapatkan Kebenaran Merancang adalah penting sebelum sesuatu projek konvensional dilaksanakan.  Adakah menjadi tradisi JKR membuat kenyataan tender sebelum mendapat kelulusan KM dari PlanMalaysia?

Bolehkan bantu saya penyediaan aliran kerja (step by step) dari peringkat rekabentuk terperinci sehingga iklan dikeluarkan (termasuk keperluan tandatangan oleh pelanggan/preconsult/KM dll).

#oranglamabarunakbelajar
in Miscellaneous 19,280 points 21 43 139

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Boleh klik pautan di bawah utk penerangan berkaitan KM;

https://www.facebook.com/100001258871981/posts/3550726874979240/?d=n

24,630 points 15 55 145
selected by
...