search
Log In
4 votes
74 views
Keperluan bagi mendapatkan Kebenaran Merancang adalah penting sebelum sesuatu projek konvensional dilaksanakan.  Adakah menjadi tradisi JKR membuat kenyataan tender sebelum mendapat kelulusan KM dari PlanMalaysia?

Bolehkan bantu saya penyediaan aliran kerja (step by step) dari peringkat rekabentuk terperinci sehingga iklan dikeluarkan (termasuk keperluan tandatangan oleh pelanggan/preconsult/KM dll).

#oranglamabarunakbelajar
in Miscellaneous 17,220 points 20 43 120

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Boleh klik pautan di bawah utk penerangan berkaitan KM;

https://www.facebook.com/100001258871981/posts/3550726874979240/?d=n

22,100 points 15 52 134
selected by
...