search
Log In
4 votes
63 views
Keperluan bagi mendapatkan Kebenaran Merancang adalah penting sebelum sesuatu projek konvensional dilaksanakan.  Adakah menjadi tradisi JKR membuat kenyataan tender sebelum mendapat kelulusan KM dari PlanMalaysia?

Bolehkan bantu saya penyediaan aliran kerja (step by step) dari peringkat rekabentuk terperinci sehingga iklan dikeluarkan (termasuk keperluan tandatangan oleh pelanggan/preconsult/KM dll).

#oranglamabarunakbelajar
in Miscellaneous 15,670 points 20 42 116

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Boleh klik pautan di bawah utk penerangan berkaitan KM;

https://www.facebook.com/100001258871981/posts/3550726874979240/?d=n

21,460 points 15 51 133
selected by
...