search
Log In
4 votes
46 views
Berdasarkan situasi semasa PKPB berkuatkuasa di WP Kuala Lumpur, Labuan & Selangor, di mana pekerja tapak dikehendaki menjalankan ujian saringan sebelum dibenarkan memasuki tapak. Adakah PK2.4 boleh digunapakai bagi mempertimbangkan pemberian EOT kepada kontraktor?
in Contract Management 380 points 2 4 11

1 Answer

1 vote

Disertakan bersama Surat Edaran KPKR bertarikh 22 Jun 2020 - Peraturan Berkaitan Lanjutan Masa (EOT) Bagi Kontrak Kerajaan Yang Terkesan Oleh Penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) untuk perhatian.

7,460 points 5 22 53
...