search
Log In
11 votes
160 views
Apakah kaedah yang boleh dilaksanakan bagi mengawal kualiti kerja pihak kontraktor di dalam pelaksanaan projek-projek pembinaan bangunan kerajaan?
in Stakeholders Management 22,410 points 22 84 142

2 Answers

5 votes
Secara umum, sistem dan kaedah yang boleh digunapakai telah dinyatakan dalam SPB dan Inspection and Test Plan (ITP). Kaedah untuk laksana pemeriksaan dan pengujian yang disenaraikan dalam ITP ada dalam spesisifikasi JKR dan piawai berkenaan.
400 points 3 4
2 votes

Secara logiknya.......segala pembinaan yang berasaskan kontrak pembinaab harus merujukkan kepada:-

  1. Lukisan pembinaan yang telah disahkan.
  2. Kandungan spesifikasi yang ada dalam dukumen kontrak.
  3. Senarai kuntiti muktamad yang sah.
  4. Data-data bore log.
  5. Final survey drawing.
  6. Sempadan lokasi projek yang sah.
  7. Urusan penyelesaian perancangan pemasangan dan pengalihan utiliti yang berkaitan.
  8. Lantikan supervision team yang kompeten.
  9. Rujukan ujian yang perlu dilaksanakan berasaskan kepada BS, Euro dan MS.
  10. CPM yang menyeluruh telah disediakan.
49,130 points 107 197 356
...