search
Log In
3 votes
30 views
Adakah pegawai antara PTF/ POF berperanan sedemikian, atau terdapat pegawai lain yang memainkan peranan tersebut?
in Fixed Asset (Tak Alih) 680 points 1 2 8

1 Answer

2 votes

Prosedur penerimaan aset daripada Kementerian atau Agensi lain boleh dirujuk di pada Prosedur Kerja JKR.PK(O).06C iaitu Proses Kerja Penerimaan Tanngungjawab Operasi dan Penyenggaraan Aset. Di dalam prosedur tersebut menyatakan PTF Jabatan atau PTF Negeri berperanan untuk mengesahkan Sijil/ Surat Perakuan Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaran Aset (JKR.PK(O).06C-5) dan perlu mengemukakan Sijil/ Surat Perakuan Penerimaan Tanggungjawab Operasi dan Penyenggaraan Aset tersebut kepada Pelanggan, iaitu pemilik aset.

280 points 1 1 7
...