search
Log In
2 votes
35 views

Adakah pegawai antara PTF/ POF berperanan sedemikian, atau terdapat pegawai lain yang memainkan peranan tersebut?

in Fixed Asset (Tak Alih) 680 points 1 2 8

2 Answers

0 votes
Soalan kurang jelas. Jika ianya berkaitan dengan permohonan Syor Roboh, ianya boleh dimajukan kepada Urusetia Syor Roboh di Cawangan Senggara Fasiliti Bangunan untuk kelulusan peringkat KPKR.
1,340 points 1 3 15
1 vote
Untuk maklumat jelas, tuan boleh merujuk kepada Dokumen Tatacara Pengurusan Aset Tak Alih Kerajaan (Aset Bangunan) yang dibangunkan oleh Urusetia Jawatankuasa Pengurusan Aset Kerajaan Bahagian Perundingan Pengurusan Aset CPAB dan merujuk kepada carta prosedur 6.0 PROSEDUR PENYEDIAAN DAN PEMANTAUAN PELAN PELUPUSAN ASET (PLA) dan 6.1 PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PELUPUSAN ASET dimuka surat 113 dan 114.
1,960 points 2 10 28
...