search
Log In
1 vote
18 views
Di manakah saya boleh menghantar aduan mengenai masalah tersebut dan berapa lamakah tempoh masa diambil untuk memberi respond terhadap aduan ini?
in ICT 15,670 points 20 42 116

1 Answer

1 vote

Puan boleh majukan aduan kepada pihak BTM melalui portal https://helpdesk.jkr.gov.my. Kebiasaannya, tindakan susulan akan diambil dengan kadar segera yes

49,890 points 33 88 177
0
Baik. Terima kasih tuan.
...