search
Log In
5 votes
44 views
Jabatan selalu mengalami masalah dalam ruang penyimpanan fail dan rekod. Bagaimana masalah ini dapat diatasi. Adakah teknologi IT dapat dimanfaatkan untuk isu ini. Adakah terdapat sebarang cadangan agar pusat rekod sehenti ( One Stop Centre) bagi fail-fail lama dapat diadakan dengan ruang penyimpanan fail yg besar seperti mengadakan ruang khusus? Contohnya gudang penyimpanan dan sebagainya.
in Moveable Asset (Alih) 170 points 1 3 4

2 Answers

2 votes
Saya boleh cadangkan penggunaan simpanan digital menggunakan ECOMS yang telah sedia ada di JKR untuk mengatasi masalah ini.
35,700 points 16 60 153
0 votes
penggunaan sistem ECOMs sepenuhnya dan diperluaskan.
4,980 points 5 8 18
...