search
Log In
3 votes
21 views
Kontraktor telah memberi maklumbalas dan merayu untuk membuat bayaran secara ansuran sebaik sahaja menerima surat tuntutan terhadap Perakuan Kos Penamatan (Kos Penyiapan melebihi Jumlah Harga Kontrak Asal Terlaras) dari Pejabat P.P.  Bolehkah Pejabat P.P/Negeri bersetuju dengan rayuan kontraktor dan menerima bayaran secara ansuran sehingga selesai?
in Contract Administration 230 points 1 3 5

Please log in or register to answer this question.

...