search
Log In
5 votes
47 views
  1. Adakah kaedah perolehan projek mempengaruhi penyediaan ACDA?
  2. Projek apakah yang diharuskan untuk penyediaan ACDA?
  3. Bilakah ACDA perlu dilaksanakan? 
in Contract Administration 670 points 3 7 15

1 Answer

3 votes

Saya cuba jawab  :)

No 1
Tidak dinafikan kaedah perolehan akan mepengaruhi penyediaan ACDA.  Di mana kepentingan dalam membuat anggaran yang tepat di peringkat awal sesuatu projek ini mempengaruhi penyediaan ACDA tersebut. Ketepatan anggaran awal kos merupakan salah satu  yang paling dititikberatkan dalam pengurusan projek diperingkat awal dan merupakan perkara yang diberikan perhatian secara teliti.

No 2
Penyediaan ACDA adalah dimestikan bagi projek yang ditender.

No 3
ACDA perlu dilaksanakan dan disediakan  selepas projek tamat di mana ia menunjukkan jumlah kos sebenar yang dibelanjakan untuk sesuatu projek.  Ia merangkumi kerja-kerja tambahan yang tidak terdapat di dalam plan. Penilaian yang terlibat termasuklah kos, pengurusan. Overtime, dokumentasi dan sebagainya.

20,080 points 21 43 143
...