search
Log In
5 votes
75 views

Adakah pihak JKR/Kerajaan bercadang untuk mempertimbangkan pembelian drone dalam Perolehan Melalui Kontrak (PMK) memandangkan keperluannya dalam projek amat bersesuaian dan selari dengan perkembangan Industrial Revolution 4.0 (IR 4.0).  

in Contract Administration 510 points 3 7 11
0
saya juga menyokong dengan cadangan ini

1 Answer

2 votes
Saya sokong cadangan tersebut
290 points 1 1 5
...