search
Log In
6 votes
41 views

Apakah prosedur yang perlu dilakukan jika ujian Machintosh Probe tidak dapat dilaksanakan semasa pemeriksaan tapak dan tiada maklumat tentang soil profile bagi sesebuah projek konvensional bangunan?

in Geotechnical 180 points 1 2 3

1 Answer

4 votes
Saya berpandangan Peta Geologi boleh dijadikan sebagai salah satu sumber rujukan bagi tujuan rekabentuk awalan memandangkan terdapat kekangan dari aspek maklumat penyiasatan tapak di kawasan pembangunan tersebut. Walaubagaimanapun, ujian pengesahan adalah disyorkan untuk dilaksanakan semasa fasa pembinaan sebagai validasi terhadap rekabentuk yang diadaptasi.
850 points 1 3 11
1

Terima kasih atas perkongsian Tn @fareast_xt yes

...