search
Log In
4 votes
47 views
Apakah tindakan yang perlu dilakukan terhadap staff yang tidak hadir ke pejabat selama 2 minggu?
in Human Resource Management 190 points 1 1 3

1 Answer

2 votes

Peraturan 24, Peraturan-Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993, [P.U.(A) 395/1993] menggariskan info lanjut berkaitan ketidakhadiran bertugas oleh pegawai awam. Secara amnya, terdapat 4 kategori ketidakhadiran bertugas seperti berikut:

Carta alir proses kerja bagi mengendalikan tindakan susulan berkaitan ketidakhadiran bertugas boleh dicapai di Portal JPA: https://www.jpa.gov.my/tatatertib/prosedur-pegawai-yang-tidak-hadir-bertugas-dan-tidak-dapat-dikesan.

Info lanjut mengenai Panduan Mengurus Pegawai Tidak Hadir Bertugas boleh dimuat turun di pautan berikut: http://e-tatatertib.jpm.gov.my/userfiles/file/tatatertib/Panduan_Mengurus_Pegawai_THB[1].pdf

7,930 points 5 22 54
1

Terima kasih atas perkongsian bermanfaat Tn @AzMH79

0
Itu SOP yang telah termaktub. Secara realiti adakah perkara ini dilaksanakan oleh Pengurusan pejabat masing-masing?
...