search
Log In
3 votes
48 views
Merujuk pekeliling SPP Bil 7/2002, perolehan barangan import perlu mendapat kelulusan pihak MITI (atau KSU kementerian setelah diturun kuasa) terlebih dahulu sebelum proses perolehan dilaksanakan.

1. Adakah panduan khas atau surat arahan KPKR untuk jabatan ini yang boleh dirujuk bagi melaksanakan prosedur barangan import berdasarkan pekeliling perbendaharaan yang terbaru? Di portal arahankpkr, terdapat surat yang masih lagi berstatus aktif berkenaan perkara ini tetapi dikeluarkan pada tahun 1997 dan berdasarkan pekeliling yang lama.

2. Pihak manakah yang akan menguruskan permohonan kelulusan ini? Pelanggan atau JKR?

3. Sekiranya JKR, di bawah tanggungjawab HODT (rekabentuk dan perolehan dilaksanakan oleh ibu pejabat), JKR Negeri (perolehan dilaksanakan oleh cawangan negeri), atau WPP untuk melaksanakan permohonan ini?

Terima kasih.
in Procurement Management 590 points 3 7 15

1 Answer

4 votes
2. Sekiranya barangan tersebut adalah keperluan/permintaan dari pelanggan pihak pelanggan yg perlu kemukakan kepada miti... Sekiranya tiada pernohonan dari pelanggan, pihak JKR yang perlu kemukakan permohonan.

3. Sekiranya ia merupakan salah satu elemen dari rekabentuk, HODT yang perlu kemukakan permohonan..
29,420 points 39 103 216
1
adakah barangan import ini termasuk medical equipment yang perlu dibekalkan bagi projek2 kesihatan? kebanyakan medical equipment adalah barangan import.
0

Surat Pekeliling Perbendaharaan (SPP) Bil 07/2002 bertujuan memaklumkan peraturan penggunaan bahan/barangan/perkhidmatan tempatan dalam semua perolehan Kerajaan

Bahan/Barangan/ Perkhidmatan tempatan hendaklah digunakan sepenuhnya oleh agensi dalam perolehan masing-masing. Perolehan melalui import hanya akan dipertimbangkan setelah dipastikan ianya tidak  boleh diperolehi secara tempatan” 

...