search
Log In
6 votes
26 views

Bagaimana mengatasi isu penalti oleh pihak TNB selepas bangunan mula digunakan ketika peringkat rekabentuk lagi?

in Electrical 4,490 points 13 39 52
0
Dapatkan bil elektrik selama setahun untuk projek yang telah siap dan setara. Gunakan load factor sebagai pekali seperti yang tertera pada bil elektrik untuk mendapatkan anggaran Maximum Demand

1 Answer

4 votes

Connected Load Charge (CLC) merupakan penalti yang dikenakan oleh pihak TNB kepada pengguna (medium voltage user) dimana beban penggunaan elektrik lebih rendah dari pengisytiharan kehendak maximum yang dipohon semasa permohonan bekalan oleh perunding kepada TNB. Penalti ini akan dikenakan kepada pengguna selama 6 Tahun.

Bagi mengelakan perkara ini berlaku, ada beberapa cadangan:

  1. Menggunakan data dari bil penggunaan elektrik bagi bangunan yang hampir sama saiz dan penggunaan. 
  2. Pengiraan bagi Maximum Demand (MD) perlu mengambil kira Group Diversity Factor (GDF).
  3. Pengisytiharan bagi medium voltage dikurangkan dalam 20%. Contohnya, pengiraan adalah 2MW, pengisytiharan lebih rendah iaitu 1.6MW kepada TNB dapat mengurangkan risiko penalti kelak. Jika penggunaan sebenar adalah 1.8MW, pengguna hanya perlu membayar tambahan caj sambungan 0.2MW (sekali sahaja) berbanding dengan penalti selama 6 tahun. 
30,310 points 39 104 220
...