search
Log In
7 votes
155 views
in Structure 770 points 2 5 10

1 Answer

3 votes
 
Best answer
Kaedah RISP adalah cadangan daripada pembekal mengikuti drawing arkitek dari 'ground slab' ke atas. Namun begitu perekabentuk JKR masih perlu merekabentuk 'foundation'.Manakala kaedah katalog, perekabentuk boleh memilih saiz rasuk & tiang melalui katalog. Tidak perlu melalui proses memilihan RISP.

Pada pandangan saya, untuk projek one off design penggunaan RISP lebih baik berbanding penggunakan katalog. Selalunya projek one off ini direkabentuk hanya khas untuk projek tersebut saja. saiz untuk beam & rasuk adalah pelbagai bagi memenuhi keperluan.

Penggunaan katalog banyak digunakan untuk projek menggunakan lukisan piawai. Dimana saiz beam & tiang digunakan mudah diperolehi tanpa dimonopoli oleh mana-mana pembekal.
950 points 1 2 7
selected by
...