search
Log In
3 votes
27 views
Bagaimana tetapan MYGOVUC 2.0 (email @jkr.gov.my) menggunakan Microsoft Outlook?
in ICT 1,950 points 4 8 18

1 Answer

2 votes
 
Best answer

Puan boleh merujuk kepada dokumen berikut bagi tetapan konfigurasi emel menggunakan Outlook: MyGOVUC 2.0 Outlook Configuration

51,920 points 33 88 182
selected by
1
Terima Kasih Dr atas perkongsian tetapan konfigurasi emel..saya sudah berjaya buat.

Address Book masih kosong ke? atau masih dalam tindakan pengemaskinian fungsi email MYGOVUC2.0
0

Terima kasih Dr.yes

...