search
Log In
3 votes
47 views

Adakah bayaran elaun/saguhati kepada penceramah yang menyampaikan kursus/ceramah/perkongsian ilmu melalui kaedah video conference/webinar layak dibayar mengikut kadar yang telah ditetapkan seperti peraturan kewangan sedia ada yang berkuatkuasa, adakah pihak CREaTE ada menyediakan garis panduan berhubung perkara ini ? Sekian, terima kasih.

in Human Resource Management 8,880 points 11 22 47

2 Answers

7 votes
 
Best answer
Kadar bayaran kepada penceramah/fasilitator bagi kursus/seminar bagi teknik penyampaian secara maya adalah sama sepertimana secara bersemuka. Kadar bayaran adalah mengiikut kelulusan akademik bagi penceramah swasta manakala bagi penceramah penjawat awam kadar bayarannya adalah mengikut gred jawatan terkini. Bayaran ditentukan berdasarkan jumlah jam penyampaian ceramah (merujuk kepada jadual kursus/seminar tersebut).
3,670 points 3 16 43
selected by
0

Terima kasih Pn @syariza atas perkongsian yes

0 votes

Mohon pencerahan daripada Pn @syariza mengenai perkara ini, terima kasih smiley  

54,900 points 33 89 187
...