search
Log In
9 votes

1 Answer

4 votes
 
Best answer

JPA telah mengeluarkan pekeliling bagi kenaikan pangkat yang menyatakan terdapat beberapa kriteria yang boleh di ambil kira dalam kenaikan pangkat seperti LNPT, temuduga, Program Assessment Center (PAC) dan sebagainya. JPA telah memberi pilihan kepada Jabatan untuk memilih kaedah kenaikan pangkat.

Untuk makluman, kenaikan pangkat PTD sebelum ini adalah berdasarkan PAC dan LNPT, tetapi PAC hanya dilaksanakan dalam beberapa siri disebabkan tidak mencapai matlamat serta kos yang tidak efisen. 

Pihak Pengurusan Atasan mencadangkan temuduga bagi mengatasi/mengurangkan perbezaan markah LNPT di antara Cawangan/JKR Negeri/Kader. Kenaikan pangkat di JKR akan berdasarkan markah LNPT dan temuduga.

4,310 points 6 14 26
selected by
...