search
Log In
3 votes
47 views

Skop kerja reka bentuk dalaman dan proses serta prosedur kerja yang terlibat di dalam pengurusan projek JKR

  1. Bagaimana pelaksanaan kerja reka bentuk dalaman (ID) di JKR dilaksanakan?
  2. Rujukan bagi skop kerja ID?
  3. Garis panduan dan statutory yang berkaitan bagi kerja ID
in Interior Design 4,060 points 4 10 25

1 Answer

0 votes

Mohon pandangan/pencerahan daripada Tn Ar @ZainalMR mengenai perkara ini smiley. Terima kasih.

51,650 points 33 88 182
...