search
Log In
5 votes
41 views
Klausa 42.1 Syarat2 Kontrak JKR203A memperuntukkan bahawa sebelum CPC keseluruhan kerja, pihak Kerajaan BOLEH (setelah mendapat persetujuan Kontraktor secara bertulis) mengambil milik dan menduduki mana-mana bahagian kerja yang telah siap mengikut peruntukan kontrak.

Bagaimana pula jika, Kontraktor ingin menyerah-milik dan meminta pihak Kerajaan menduduki mana-mana bahagian kerja yang telah siap tersebut dengan alasan kerja-kerja tersebut telah siap dan digunapakai oleh pihak ketiga seperti syarikat utiliti?

Adakah wajar pihak Kerajaan menerima "desakan" pihak Kontraktor ini melalui Klausa yang sama?
in Contract Management 11,720 points 15 39 78

1 Answer

2 votes

Mohon pandangan/pencerahan daripada Sr @kalsom dan Sr Dr. @Imran ZZ mengenai perkara ini. Terima kasih smiley

49,960 points 33 88 177
...