search
Log In
1 vote
27 views
Apakah maksud program MySTEP yang  telah diperkenalkan oleh kerajaan? Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?
in Miscellaneous 19,280 points 21 43 139

1 Answer

2 votes
 
Best answer

MySTEP adalah program diumumkan oleh YB Menteri Kewangan yang menyediakan latihan dan penempatan jangka pendek di sektor awam dan juga Syarikat Berkaitan Kerajaan (GLC) dan rakan strategiknya.

Terdapat dua saluran program penempatan di bawah MySTEP iaitu:

  1. Penempatan di Sektor Awam
  2. Penempatan di GLCs and rakan strategiknya

Tempoh Kontrak Perkhidmatan MySTEP adalah :

Sektor Awam : 1 - 12 bulan

GLCs : 6 - 12 bulan

7,770 points 4 20 63
selected by
0

Baik.. 

tuan bagaimana pula dengan

Tugasan dan fungsi lantikan focal person bagi tujuan program tersebut?

...