search
Log In
3 votes
62 views
Di manakah saya boleh mendapatkan salinan 'hard copy' Buku Panduan Pentadbiran Kontrak Edisi ke-4?
in Contract Management 4,550 points 4 7 12

1 Answer

2 votes

Tn @FaizFaizal93 boleh berhubung terus dengan pihak CKUB melalui alamat berikut:

Bahagian Dasar dan Amalan Terbaik
Cawangan Kontrak dan Ukur Bahan
Ibu Pejabat JKR Malaysa
Tingkat 14, Menara Tun Ismail Mohamed Ali
No. 25, Jalan Raja Laut
50350 Kuala Lumpur
Emel: azlina[at]jkr.gov.my

51,920 points 33 88 182
2
Untuk softcopy, sudah ada di j-pedia ke tuan?
...