search
Log In
5 votes
42 views
Berapakah kedalaman minimum untuk penanaman pipe sama ada pipe air atau pipe culvert? Rujukan atau spec mana yang boleh saya follow? Terima kasih
in Civil 710 points 1 9 18

1 Answer

6 votes
 
Best answer

Bagi paip utiliti yang merentasi jalan, kedalaman minima adalah 1.5 m dari permukaan jalan hingga bahagian atas paip (crown pipe level)

Rujukan boleh dibuat kepada Prosedur Permohonan Syarikat Utiliti Kepada JKR Pindaan 2018-2. Atj untuk utiliti masih di dalam semakan semula dan kedalaman minima yang dicadangkan juga adalah 1.5 m.

Bagi pipe culvert, ia bergantung kepada rekabentuk yang dicadangkan dan juga kelas pipe culvert yang digunakan. Untuk pipe culvert with concrete surround, kedalaman minima yang ditunjukkan di dalam Standard Drawing 2014 adalah 1m dari aras jalan. Untuk normal backfill, kedalam 400 m backfill perlu disediakan sebelum struktur jalan.

570 points 1 3
selected by
1
baik2x.. terima kasih Puan.
...