search
Log In
7 votes
39 views

Apakah kaedah terbaik yang boleh digunakan untuk menentukan kedudukan/lokasi air termination system  bagi bangunan yang tinggi dan mengapa?

in Lightning Protection 190 points 2 3

1 Answer

1 vote
Bagi bangunan yang tinggi, kaedah untuk menentukan lokasi air termination system adalah menggunakan kaedah Rolling Sphere Method. Hanya kaedah ini sahaja yang boleh digunakan berdasarkan Class of LPS. Kaedah yang lain adalah sangat terhad. Rujukan IEC 62305-3.
12,770 points 11 28 96
...