search
Log In
2 votes
14 views

Saya nak bertanya apakah kriteria yang dipilih oleh Jabatan Warisan Negara untuk mewartakan sesuatu bangunan itu sebagai warisan negara? Sebagai contoh bangunan istana budaya usianya tidaklah terlalu lama tetapi telah digezetkan sbagai bangunan warisan.

* soalan dari program Wacana Teknikal Bersama Pakar Bidang Khusus dan Pakar Rujuk Jabatan JKR Malaysia Siri 2/2021

in Building Conservation 54,040 points 33 88 185

1 Answer

1 vote
 
Best answer

Kriteria pewartaan adalah sepertimana Akta Warisan Kebangsaan 2005 (Akta 645):

  1. kepentingan sejarah, hubungan dengan atau perhubungan dengan sejarah Malaysia;
  2. ciri-ciri reka bentuk atau estetik
  3. pembaharuan atau pencapaian saintifik atau teknikal
  4. hubungan sosial atau kebudayaan
  5. potensi untuk mendidik, menjelaskan atau menyediakan penyiasatan saintifik lanjut berhubung dengan warisan kebudayaan Malaysia;
  6. kepentingan dalam mempamerkan kekayaan, kepelbagaian atau integrasi bentuk yang luar biasa;
  7. jarang tidaknya atau keunikan warisan semula jadi, warisan budaya ketara atau tidak ketara atau warisan kebudayaan di bawah air;
  8. gambaran bentuk suatu tapak atau objek sebagai sebahagian daripada kelas atau jenis suatu tapak atau objek; dan
  9. apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan penentuan warisan kebudayaan yang penting
460 points 1 1 4
selected by
0

Terima kasih @DrSab atas perkongsian yes

...