search
Log In
3 votes
26 views
Adakah Pemilik Syarikat (Kontraktor) wajib hadir dalam Mesyuarat Tapak atau sekadar di wakilkan kepada mereka yang telah diberikan kuasa?
in Stakeholder Management (PM) 290 points 1 1 5

1 Answer

3 votes

Pada pandangan saya:

  1. Orang yang telah diwakilkan kepadanya kuasa untuk bertindak bagi pemilik syarikat wajib hadir di dalam mesyuarat tapak. 
  2. Manakala Pemilik Syarikat (kontraktor) wajib memaklumkan kepada Penguasa Projek (P.P @ W.P.P/P.D @ W.P.D) mengenai lantikan wakil syarikat.
12,180 points 10 35 83
0

Perhatian dan penelitian juga perlu dibuat dengan memastikan orang yang telah diwakilkan kepadanya kuasa mempunyai surat lantikan yang sah atau rasmi daripada syarikat yang berkaitan. Dalam masa yang sama juga menyemak pendaftaran caruman KWSP dan SOCSO sebagai langkah validity & verification.  

...