search
Log In
18 votes
143 views
Bagaimana hendak menangani kakitangan yang mengalami sakit mental?
in Human Resource Management 770 points 2 5 10

4 Answers

7 votes

Pegawai atasan kakitangan berkenaa perlu merujuk kepada Unit Psikologi dan Kaunseling, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Kerja Raya Malaysia (http://www.kkr.gov.my/ms/node/29397). Pegawai daripada unit tersebut akan membantu memberikan perkhidmatan kaunseling dan pemulihan kepada kakitangan bermasalah.

Pegawai atasan kakitangan yang bermasalah jaga boleh mendapatkan khidmat nasihat berhubung tindakan yang sewajarnya boleh diambil untuk menangani kakitangan bermasalah tersebut.

4,340 points 8 51 63
edited by
0
Sekiranya mempunyai laporan daripada pakar perubatan mungkin perlu merujuk kepada lembaga perubatan untuk pandangan dan tindakan memberikan pencen awal.
6 votes
Pegawai yang menilai harus memberi nasihat terdahulu sebelum pegawai dinasihatkan berjumpa dengan kaunselor di bawah Unit Psikologi dan Kaunseling, Bahagian Pengurusan Sumber Manusia, Kementerian Kerja Raya Malaysia. Adalah dicadang, pegawai mendalami jiwa dan masalah kakitangan tersebut dan mungkin boleh beri tugasan yang menyeronakkan tanpa pressure.
4,070 points 5 13 36
3 votes
Sebelum pengesahan seseorang individu @ kakitangan yang mengalami sakit mental, kita tidak sepatutnya menghukum. Pada pendapat saya jika kita mengesan, mengenal pasti @ mengetahui individu yang bermasalah boleh dirujuk dahulu rakan AKRAB dalam jabatan setiap bahagian. Jika individu ini terus dirujuk ke bahagian Unit Psikologi dan Kaunseling, 80% akan mengatakan yang dirinya tidak bermasalah.
520 points 5
3 votes
Bagaimana tuan mengesahkan kakitangan tersebut mempunyai sakit mental?

terdapat beberapa kategori penyakit mental, sila rujuk pakar psikologi terlebih dahulu bagi mendapatkan proses lanjut sebelum dirujuk kepada pakar perubatan yang bertauliah.

kerana terdapat beberapa proses yang akan dijalankan bagi mengetahui kategori mana kakitangan tersebut dikalsifikasikan.
49,160 points 9 23 57
...