search
Log In
3 votes
59 views

1. Apakah rujukan (punca kuasa) yang digunakan untuk dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga?

2. Lantikan sebagai Ahli Jawatankuasa Pembuka Sebutharga adalah secara berpasangan, bolehkah pembuka sebutharga membuka dan menyemak sebutharga tersebut secara berasingan (tempat dan waktu berlainan)?

3. Apakah rujukan (punca kuasa) yang digunakan untuk dilantik menjadi Ahli Jawatankuasa Penilaian Sebutharga?

4. Adalah menjadi kebiasaan penilaian sebutharga dilaksanakan secara berasingan (penilai 1 dan penilai 2), adakah hal itu dibenarkan didalam tatacara penilaian sebutharga? 

5. Kerja-kerja Pembuka dan Penilaian Sebutharga adalah sulit. Adakah pembuka dan penilai dibenarkan membawa  keluar dokumen sebutharga daripada bilik pembuka dan penilaian? 

in Contract Administration 670 points 3 7 15
edited by

1 Answer

3 votes
Tatacara pengurusan SH boleh dirujuk melalui PK2.1.
12,270 points 15 40 84
...