search
Log In
6 votes
64 views
in Assets & Facilities Management 22,410 points 22 84 142

1 Answer

4 votes
Kebiasaanya  penyediaan fasiliti asas bagi OKU ini telah diambil kira semasa peringkat rekabentuk lagi dan mungkin kita memerlukan idea atau cadangan penambahbaikan kepada rekabentuk yang lebih memudahkan penggunaan kepada golongan OKU ini. Kebiasaan yang kita nampak penyediaan asas fasiliti kepada golongan OKU lebih tertumpu kepada laluan naik dan turun dalam sesuatu bangunan dan juga Tandas OKU. Banyak lagi kemudahan yang perlu dipertingkatkan seperti ruang pantri yang memudahkan mereka bergerak dan menggunakan sinki rekabentuk khas, tempat wudhuk khas disetaip surau, bilik kerja atau workstation yang lebih selesa dan dilengkapi ciri-ciri keselamatan yang memudahkan mereka menghadapi dan mengendali sebarang insiden apabila berlaku.
610 points 2 5 12
...